โบรชัวร์


กระดาษกาวใช้น้ำ


กระดาษกาวเส้นใย


กระดาษกาวเจาะรู


กระดาษกาวและเทปโอพีพีพิมพ์โลโก้กระดาษกาวในตัว


กระดาษกาวย่น


เทปโอพีพี/เทปปิดกล่อง


เทปผ้า


เทปกาวสองหน้า


บริการเคลือบกาว และตัดวัสดุม้วน